0989.006.844

Tag Archives: thong tin

Tăng lệ phí trước bạ đối với dòng xe bán tải?

ford ranger xlt at trắng

Cụ thể, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP vừa được ký ban hành ngày 21/2/2019, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/10/2016). Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 10/4/2019 tới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2019 bổ sung quy định về tính […]